รับซ่อมคอม นอกสถานที่หัวหิน

บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ประกอบคอมพิวเตอร์ใหม่ (รับบริการนอกสถานที่หัวหิน ) โทร.095-7452842

ซ่อม แก้ไขอาการผิดปกติต่างๆ เช่น
 • เปิดเครื่องไม่ติด
 • อุปกรณ์เสียหาย
 • Blue Screen จอฟ้า
 • เครื่องช้าติดไวรัส เข้า Internet ไม่ได้
 • เครื่องรีสตาร์ทเอง เครื่องบูตเข้า Windows ไม่ได้
 • ลงโปรแกรม อัพเดทโปรแกรม
 • ประกอบคอมพิวเตอร์ อัพเกรดคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ เปลี่ยนอุปกรณ์ อัพเกรดอุปกรณ์


ขั้นตอนการทำงาน 


 1. ไปเช็คเครื่องลูกค้า สอบถามอาการ และ วิเคราะห์อาการเบื้องต้นจากช่างว่าเสียที่อะไร
 2. เมื่อรู้ว่าเสียที่อะไร ทางเราจะสอบถามไปยังเจ้าของเครื่องและเสนอราคาซ่อมก่อนลงมือซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์
 3. เมื่อลูกค้าตกลงซ่อม ถ้ามีอุปกรณ์สามารถเปลี่ยนได้เลยใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน และ ถ้าต้องสั่งอุปกรณ์ใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน
 4. เปลี่ยนอุปกรณ์ เช็คเครื่องว่าใช้งานได้ปกติ ส่งมอบงาน
บริการดูแลคอมพิวเตอร์ ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูดฝุ่น-เป่า ฝุ่นภายในเครื่อง ให้สะอาดอยู่เสมอ และทำการลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจากเครื่องและจัดเรียงข้อมูลใหม่ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ดีขึ้นกว่าเดิม และเพิ่มอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์

การดูแลรักษามีขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เบื้องต้นว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่ก่อนทำความสะอาด
 2. ทำการ เช็ด-ดูด-เป่า ฝุ่น ภายใน-นอก เครื่องและเก็บสายให้เรียบร้อยเป็นระเบียบ
 3. เปิดคอมพิวเตอร์ ลบไฟล์ขยะต่างๆ จัดเรียงข้อมูลเครื่อง

สอบถามเพิ่มเติม

Tel :095-7452842
Website :www.itservicehuahin.com
Email :info@itservicehuahin.com
Line ID =@ iteservicehuahin